Aizputē skatāma Vilmas Otrupes adīto cimdu un zeķu izstāde “Adījumi”

08.12.2015

Jaunuma titlulattēls

No 4. decembra Aizputes novadpētniecības muzeja izstāžu zālē apskatāma Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijas “KURSA” dalībnieces VILMAS OTRUPES adīto cimdu un zeķu personālizstāde “Adījumi”.

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad jo īpaši meklējam siltumu, mīļumu un gaišumu sev visapkārt, patiesu un jauku brīnumu Aizputes muzeja izstāžu zālē uzbūrusi V. Otrupes kundze no Liepājas, kurai prieku un gandarījumu sagādā rakstainu dūraiņu un zeķu adīšana.

Ja ticam atziņai, ka katrs mēs šajā pasaulē esam nākuši, lai veiktu Dievišķu misiju, kuras īstenošanai Dvēsele izmanto prātu un ķermeni kā instrumentus, kas, darbojoties saskaņā, cilvēkā rada veselību un laimi, varam uzskatīt, ka mēs īstenojam Dievišķu misiju, ja darām no sirds mīlamu darbu. Skatot V. Otrupes roku veikumu, kurā nav divu krāsās un musturos vienādu cimdu un zeķu pāru, šķiet, ka sirmā astoņdesmitgadīgā kundze savu misiju ir atpazinusi un kopš 6 gadu vecuma, kad tapa viņas pirmais adītais cimdu pāris, ar patiesu aizrautību, mīlestību un radošu pieeju to turpina īstenot joprojām.

Tautas daiļamata meistare V. Otrupe TLMS “Kursa” darbojas kopš tās dibināšanas brīža 1958. gada aprīlī, sākot ar baltajiem darbiem un adījumiem, vēlāk pievēršoties arī aušanai. Rokdarbniece piedalījusies savas studijas izstādēs gan Latvijā, gan arī aiz tās robežām. Izstādei “Es vidū! ”, kas norisinājās XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku ietvaros, eksperti izvēlējās 36 brīnišķīgus V. Otrupes adītus cimdu pārus, bet XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku tautas lietišķās mākslas un dizaina lietu izstādē “Dziesma top citādi” bija aplūkojami 33 viņas darinātie vilnas cimdu pāri.

Latvijas Nacionālā kultūras centra tradicionālās kultūras eksperte Linda Rubena atzinīgi vērtē meistares veikumu, sakot, ka reti kur Latvijā ir redzēti tik skaisti dūraiņi, tādēļ  adītāja saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par ilggadēju radošu ieguldījumu latviešu tautas lietišķās mākslas saglabāšanā un popularizēšanā. Šis vērtējums vistiešākā veidā raksturo V. Otrupes mīlestību un talantu, radot katru nākamo cimdu pāri. Mīlestību uz rokdarbiem meistare nodevusi arī nākamajām paaudzēm: meitai Līgai un mazmeitām Līvai un Annijai.

Pateicamies par izstādes iekārtošanu Liepājas TLMS “Kursa” vadītājai Ilmai Rubenei, studijas dalībniecēm Mildai Dīriņai, Mudītei Jonasei un studijas sirdsdraugam Edmundam Rubenim. Izstāde muzejā apskatāma līdz pat jaunā gada pirmā mēneša beigām.

Sagatavoja Jolanta Berga
Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP vadītāja