25 radošie kolektīvi gaida jaunus dalībniekus

19.09.2017

Jaunuma titlulattēls

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs uzsāk 26. sezonu, septembrī un oktobrī aicinot uz pirmajām nodarbībām gan esošos, gan jaunus dalībniekus radošajos amatiermākslas kolektīvos.  

Ikviens, kurš jūt sevī radošu nemieru un vēlmi izpausties un līdzdarboties Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nepārtrauktajā procesā, ir laipni gaidīts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatiermākslas kolektīvu kuplajā pulkā – koros, deju kolektīvos, vokālajos ansambļos, folkloras kopās, amatierteātros, lietišķās mākslas studijās vai fotostudijā “FOTAST”. Par pirmajām nodarbībām un jauno dalībnieku uzņemšanu informācija rodama Kultūras centra mājas lapā www.liepajaskc.lv vai zvanot pa tālruņiem: 63423505; 20254202. Jaunumiem aicinām sekot līdzi arī Liepājas Kultūras centra facebook lapā.

Neatkarīgi no ikdienā veicamajiem darba pienākumiem un profesijas, ikvienam tiek piedāvātas plašas iespējas radoši izpausties kādā mākslas jomā – tautas dejā un folklorā, vokālajā, teātra, lietišķajā vai foto mākslā. Nereti kādā amatiermākslas kolektīvā tiek atrasti arī domubiedri dzīvē – tas ir īpašs draugu loks, to atzīst ikviena kolektīva dalībnieki. Aizvadītajā sezonā Kultūras centrā Liepājā darbojušies vairāk kā 700 dalībnieki, kuri savā pulkā gaida atkal jaunus entuziastus.

25 radošos kolektīvus un to vadītājus ikviens aicināts iepazīt arī Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra 26. sezonas atklāšanas sarīkojumā “Mēs esam!” Liepājas Latviešu biedrības namā 25. septembrī plkst. 19.00, kad ikviens varēs gūt nelielu ieskatu par pagājušajā sezonā paveikto un sasniegto, kā arī uzzināt šīs sezonas lielākos notikumus. Ieeja bez maksas.

Uzziņai:
Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrā darbojas 25 amatiermākslas kolektīvi:

Kori: sieviešu koris “Aija” (diriģente Gunta Vite, kormeistare Antra Berga), jauktie kori – “INTIS” (diriģente Ilze Valce, kormeistars Kārlis Millers), “Kursa” (diriģente Ilze Āboliņa), “Laiks” (diriģente Ilze Balode), “Lauma” (diriģente Mirdza Paipare) un “Līva” (diriģents Jēkabs Ozoliņš).

Deju kolektīvi: bērnu deju kolektīvs “Krustiņi” (pirmsskolas grupa; 1.-4. un 5.-6. klašu grupa, vadītāja Inta Āboliņa), Tautas deju ansamblis “Rucavietis” (vadītājs Justs Celms), vidējās paaudzes deju kolektīvi – “Kvēle” (vadītāja Ingrīda Lūka) un “Vaduguns” (vadītāja Kristīne Jaunbrūna), senioru deju kolektīvs “Sidrabvilnis” (vadītāja Ingrīda Lūka).

Tautas lietišķās studijas: “Kursa” (vadītāja Ilma Rubene, meistare Milda Dīriņa), “Liepava” (meistare Ilze Škuberte, radošā konsultante Smaida Rubeze) un “Zītars” (vadītāja Austra Ziemele).

Amatierteātri: Bērnu teātris (režisore Vita Pētersone), Jauniešu teātra studija (režisors Juris Ločmelis), Liepājas Tautas teātris (režisore Ināra Kalnarāja, māksliniece Dace Lanka), Metalurgu Tautas teātris (režisore Lelde Kaupuža).

Folkloras kopas: “Saknes” (vadītāja Rudīte Nikolovska) un “Vēlava” (vadītāja Vija Laipniece), Tautas dziesmu ansamblis “Voļņica” (vadītāja Tatjana Beļikova, koncertmeistars Vasilijs Jeršovs).

Vokālā māksla: Bērnu un jauniešu vokālā studija “Pērlītes” (5-10 g.v.; 10-18 g.v., vadītāja Iveta Logina), vokālais ansamblis “Šokolāde” (vadītāja Daiga Ozola, mākslinieciskā konsultante Dina Sleže) un vīru vokālais ansamblis “Dziedonis” (vadītājs Valdis Aivars).

Foto studija: “FOTAST” (vadītāja Līga Evaldsone)